Oppimateriaali yläkouluille

Miten romanikulttuuri näkyy sinun koulussasi? Ei mitenkään? On tavallista, että romanikulttuuri näkyy koulussa lähinnä teemapäivinä, mutta ei koulun arjessa.

Kouluille -osio tutustuttaa 7 - 9-luokkien oppilaat romanien historiaan, tapakulttuuriin, yhteiskunnalliseen asemaan ja nykypäivään.

Eri kouluaineiden oppisisällöissä romanit mainitaan harvoin, vaikka he ovat osa suomalaisen yhteiskunnan historiaa ja nykypäivää.

Kun pääväestön oppilaat eivät saa koulussa oikeaa tietoa romaneista ja romanikulttuurista, he voivat perustaa näkemyksensä ennakkoluulojen ja kuulopuheiden varaan.

Ihmisoikeusliiton vuonna 2012 tekemän selvityksen mukaan romanit toivovat kaikille lapsille ja nuorille kouluihin romanien historian opetusta. Tämä olisi hyvä pohja ennakkoluulojen ja väärinkäsitysten hälventämiselle.

Tehtäviä eri oppiaineisiin

Kouluille -osio soveltuu oppilaiden itsenäiseen surffailuun ja tiedonhakuun. Osio sisältää myös opettajille tehtäväkokonaisuuksia, joita voidaan käyttää yläkoulun opetussuunnitelman mukaan toteutetun opetuksen osana muun muassa historian, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon, uskonnon ja äidinkielen tunneilla.

Tutustu tarkemmin!