Viranomaisille


Romanit ovat yhtä heterogeeninen väestönosa kuin pääväestökin, joten kaikki oppaissa esitetyt asiat eivät aina pidä paikkaansa yksittäisen romanitaustaisen henkilön tai perheen kohdalla. Tärkeää on, että romanitaustaista asiakasta tai oppilasta ei kohdeltaisi stereotyyppisesti oman ryhmänsä jäsenenä vaan yksilönä, kuten kaikkia muitakin.
 

Tämä sivusto on tarkoitettu viranomaisille, jotka etsivät tietoa romaneista oman työnsä tueksi. Suomessa on julkaistu eri viranomaistahoille oppaita, joiden tarkoituksena on auttaa viranomaisia antamaan romaniväestölle heidän tarvitsemiaan palveluita ottaen samalla huomioon romanikulttuurin erityispiirteitä ja niitä olosuhteita ja taustoja, joita romanien asemaan liittyy.